A B

Fig. 9. Degeneración gránulo-vacuolar en neuronas de tamaño medio vistas con impregnación argéntica (A) e inmunotinción para neurofilamentos fosforilados (B) (x200).