Fig. 4. Compromiso dérmico por un carcinoma predominantemente cribiforme. Caso 5. HE x40.