Fig. 2. Células fusiformes con tinción citoplásmica positiva para CD-34. x 20.