Fig. 7: A) Miofibroblastos e infiltrado inflamatorio perivascular (HE x40). B) Área mixoide. Tumor miofibroblástico inflamatorio (HE x40).