Fig. 2: Patrón fascicular-nodular en torno a vasos esclerosados. Detalle de un foco microquístico (esquina superior derecha) (HE x400).