Gráfica 2: Distribución de casos por etapa clínica: Etapa clínica (EC): EC I 52%, EC II 5%, ECIII 3%, ECIVA 32%, ECIVB6%, ECIVC 2%.